BokaMera

Integritetspolicy

Vilka personuppgifter behandlar BokaMera?

Personuppgifter som BokaMera kan komma att behandla om dig är:

För de ändamål som nämns i avsnittet ”Varför vi behandlar personuppgifter” behandlar BokaMera inte känsliga personuppgifter om dig.

Hur vi samlar in dina personuppgifter

I allmänhet samlar BokaMera in personuppgifter direkt från dig eller andra personer som är kopplade till vår kund. Om du använder BokaMeras tjänster genom en BokaMera-kund kan vi samla in information om dig från kunden.

Vi använder oss också av cookies och andra spårningstekniker när du använder BokaMeras webbplats och när du interagerar med oss per e-post, för att optimera din upplevelse av BokaMera, vår tjänst och våra webbplats.

För mer information, vänligen läs vår cookie policy

I vissa fall kan vi också samla in information om dig från andra källor. Dessa källor kan vara data-aggregation från tredje part, BokaMeras marknadsföringspartner, offentliga källor eller sociala nätverk från tredje part.

Varför vi behandlar personuppgifter

BokaMeras integritetspolicy gäller när BokaMera behandlar dina personuppgifter för olika ändamål när du interagerar med oss, som;

Köpa och leverera

Support och förbättring

Säkerhet

Marknadsföring

Rekrytering

Information om hur personuppgifter behandlas i BokaMera, beskrivs i personuppgiftsbiträdesavtalet. Vi fungerar i dessa fall som personuppgiftsbiträde och behandlar uppgifterna på uppdrag av och enligt instruktioner från kunden. För mer information om detta, vänligen kontakta BokaMeras kundsupport.

Rättslig grund för behandling av dina personuppgifter

BokaMera behandlar personuppgifter utifrån flera rättsliga grunder.

Avtal med dig

Vi behandlar dina personuppgifter baserat på ett juridiskt bindande avtal med dig, t.ex. när du ansöker om ett jobb hos oss. Att behandla dina personuppgifter såsom CV, ansökan och referenser är nödvändigt för att vi ska kunna hantera förfrågningar från arbetssökande innan ett kontrakt ingås.

Ditt samtycke

BokaMera kan komma att behandla dina personuppgifter baserat på samtycke. Du har alltid en möjlighet att ta tillbaka ditt samtycke efter att samtycket är lämnat.

Berättigat intresse

BokaMera har ett berättigat intresse när vi behandlar dina personuppgifter för säkerhet, support och förbättring eller när du agerar kontaktperson för en existerande eller potentiell kund. Dina personuppgifter behandlas utifrån ett affärsperspektiv på ett sätt vi anser inte står i konflikt med dina fri- och rättigheter som privatperson.

Läs mer om hur dina personuppgifter behandlas för marknadsföringssyften baserat på berättigat intresse och dina rättigheter när vi behandlar dina personuppgifter för sådana syften under avsnittet “marknadsföring” i denna integritetspolicy.

Hur dina personuppgifter delas

Inom vår koncern

Eftersom BokaMera är en produkt i Visma-gruppen är det viktigt för oss att vi ger dig bästa möjliga övergripande upplevelse. För att upprätthålla en översikt och ha insikt kan BokaMera dela dina personuppgifter med företag i Visma-gruppen.

Utanför vår koncern

BokaMera kan också komma att dela dina personuppgifter med extern tredje part i följande sammanhang:

Affärspartners

BokaMera kan komma att dela dina personuppgifter med våra partners i det fall det förefaller legitimt ur ett affärsperspektiv och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

Myndigheter

Polismyndigheten och andra myndigheter kan begära tillgång till personuppgifter från BokaMera. I dessa fall lämnar BokaMera över informationen endast om ett domstolsbeslut finns att göra detta.

När använder BokaMera underbiträden?

BokaMera använder underbiträden för att behandla personuppgifter. Detta är vanligtvis leverantörer av molntjänster eller andra IT-leverantörer.

När underbiträden används inom ramen för BokaMera skriver vi personuppgiftsbiträdesavtal (DPA) med dessa för att skydda din integritet. Om underbiträden är lokaliserade utanför EU/EEA säkerställer vi legala grunder för internationella överföringar å dina vägnar genom att använda EU standardavtalsklausuler (EU SCC).

För mer information om underbiträden för BokaMera, sök på BokaMera på Visma Trust Centre eller kontakta oss.

Hur du kontaktar oss finns längst ner i detta dokument.

Hur länge lagras dina personuppgifter?

BokaMera lagrar dina personuppgifter endast så länge som krävs för att uppfylla våra avtalsenliga skyldigheter. När vi behandlar dina personuppgifter på andra rättsliga grunder, såsom berättigat intresse, sparas informationen så länge den är nödvändig för att uppfylla syftet med behandlingen.

Följaktligen kan dina personuppgifter omfattas av olika lagrings-policies baserat på typ av data och syftet med att samla in dem. Nedan några exempel:

Vid genomförd bokning sparas dina personuppgifter så länge som utställaren av tjänsten du bokade har kvar dig i sitt kundregister i BokaMera. Om du i samband med bokningen skapade eller använde ett användarkonto sparas dina personuppgifter i det kontot tills du inte genomfört några bokningar på 14 månader.

Vid rekrytering kommer vi att radera dina personuppgifter såsom CV, ansökan och andra dokument, när rekryteringsprocessen är avslutad, vanligtvis maximalt 6 månader efter sista ansökningsdatum om inte annat överenskommits med dig.

Ett annat exempel är kontaktinformation lagrad i marknadsföringssyfte, inklusive leads eller potentiella kunder. Sådana personuppgifter kommer att raderas senast 24 månader efter senast registrerade aktivitet.

För ytterligare information angående radering, välkommen att kontakta BokaMera (kontaktinformation finns i sista sektionen i detta dokument).

Dina rättigheter

Grundläggande rättigheter

Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter genom att begära en översikt över de personuppgifter vi behandlar om dig och du kan ha rätt till dataportabilitet. Du har också rätt att begära att BokaMera korrigerar felaktigheter i dina personuppgifter. Om du har ett BokaMera-konto kan detta vanligtvis göras genom "Mitt konto".

Vidare har du rätt att begära radering av personuppgifter och att begränsa eller invända mot vår behandling av dina personuppgifter enligt denna integritetspolicy eller andra tjänstespecifika villkor.

Vänligen använd support@bokamera.se för att inkomma med begäran enligt denna sektion.

Slutligen har du också rätt att lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) gällande behandlingen av dina personuppgifter.

Marknadsföring och profilering

Det berättigade intresset

När du interagerar med BokaMera t.ex. genom att besöka BokaMeras webbsida och som en del i användningen av bokningstjänsten, kommer BokaMera att behandla dina personuppgifter utifrån ett berättigat intresse. En av BokaMeras berättigade intresse är att behandla personuppgifter för direktmarknadsföring.

Dina personuppgifter används i BokaMera för att tillhandahålla relevant innehåll till dig genom direkt marknadsföring på sociala medieplattformar och e-post, webbsidor eller i bokningstjänsten, baserat på dina preferenser. De personuppgifterna vi behandlar är aggregerade uppgifter om dig, såsom IP-adress, intressen (var du har klickat etc.), användarnamn och enhet. Detta görs t.ex. genom cookies och kallas profilering. BokaMera kommer också att ha möjlighet att kombinera denna information med information om den kundrelation vi kan ha med ditt bolag. 

Syftet med profileringen är att leverera anpassad marknadsföring till dig, förbättra din användarupplevelse av BokaMera samt vår webbsida och tillhandahålla produkter som våra kunder är nöjda med. Inga känsliga uppgifter behandlas. Dina personuppgifter behandlas därmed ur ett affärsperspektiv på ett sätt som vi bedömer inte är i konflikt med dina fri- och rättigheter som individ. 

BokaMera använder e-post som ett verktyg för att kommunicera marknadsföring, dock endast med ditt medgivande i enlighet med gällande marknadsföringslag (om sådant behövs). Om du har gett ditt medgivande kommer du alltid att ha möjligheten till opt-out som beskrivs nedan, eller när du får ett mejl innehållande marknadsmaterial.

Rätt till opt-out för marknadskommunikation

Du har rätt till opt-out att ta emot marknadsföringsmaterial från BokaMera och vara föremål för profilering. Du kan göra detta på följande sätt:

  1. Genom att följa instruktioner för opt-out i marknadskommunikationen
  2. Kontakta oss via e-post på support@bokamera.se

Du kan också alltid opt-in/out cookies på BokaMeras webbsida genom en cookie-banner.

Notera att även om du väljer opt-out för att ta emot marknadsföringsmaterial, kan du fortfarande få administrativ information från BokaMera, såsom orderbekräftelser och notifieringar nödvändiga för att hantera ditt konto på den tjänst BokaMera erbjuder våra kunder.

Ändringar

Vi uppmuntrar att du granskar BokaMeras integritetspolicy regelbundet. Om BokaMera gör betydande ändringar till denna policy som väsentligt förändrar vår praxis kring integritet kan vi också meddela dig på annat sätt, som att skicka e-post eller lägga upp ett meddelande på vår webbplats innan ändringarna träder i kraft.

Senast uppdaterad: 2022-12-31.

Kontakta oss

Tveka inte att kontakta oss via support@bokamera.se om du vill ha mer information om våra underleverantörer eller dokumentation rörande dessa, eller om du har andra frågor om hur BokaMera behandlar dina personuppgifter.

Om du har frågor om hur BokaMera behandlar dina personuppgifter, eller om du vill ha mer information om våra underleverantörer eller dokumentation rörande dessa, tveka inta att kontakta vårt dataskyddsombud på kontaktuppgifterna nedan:

Mehrnaz Ataei
Dataskyddsombud
dataskydd.spcs@visma.com