BokaMera

BokaMeras API-nyckel

Genom att använda en API-nyckel från BokaMera, öppnas nya möjligheter att skräddarsy bokningssystemet för ditt företags unika behov. Med vår API kan du integrera bokningssystemet med andra program, som till exempel bokföringsprogram, affärssystem eller faktureringssystem.

BokaMeras API innebär att vi ger dig åtkomst till alla funktioner i vår databas, vilket möjliggör för dig att skapa en integrerad lösning där systemen kan 'kommunicera' med varandra och arbeta i symbios.

Om du har ytterligare frågor gällande BokaMeras API är du alltid välkommen att kontakta vår support! Hör av dig till oss, så bistår vi dig med den hjälp du behöver.

BokaMera API för utvecklare bokningssystem
Är du utvecklare och vill veta mer?