BokaMera

Varför är bilder så viktiga på en hemsida?

När det gäller bilder på din hemsida spelar de en avgörande roll för att fånga besökarens intresse. Bilder har flera funktioner, men framför allt hjälper de till att illustrera och förklara textinnehållet, samt att göra hemsidan mer lockande att besöka.

Bilder tenderar att attrahera besökarens uppmärksamhet snabbare än text. Genom att visa upp dina tjänster med både bild och text ökar du möjligheterna att engagera potentiella kunder jämfört med en hemsida som enbart har text.

Kunder är mer benägna att interagera med en hemsida som innehåller relevanta och tilltalande bilder.

Bildgalleri på din hemsida

På BokaMeras hemsida, som du får tillgång till utan kostnad när du registrerar ditt företag, kan du inte bara lägga till en bild för varje tjänst utan även skapa ett estetiskt galleri. Där kan du ladda upp bilder som representerar ditt företag, dina lokaler och de tjänster du erbjuder - allt som du vill visa för dina kunder!

Vi uppmuntrar dig att utforska våra demokonton, där du kan se exempel på hur en hemsida kan se ut ur kundens perspektiv, men också få en uppfattning om hur enkelt det är att som administratör ladda upp bilder.

Vill du veta mer om hemsidan du får gratis när du registrerar ditt företag?